Moxa

  • MOXA 25 min.

 

Tradičné čínske liečenie prehrievaním aktívnych bodov.

/Cesta k dlhovekosti a pevnému zdraviu/

V čínskej lekárskej literatúre existujú početné diela, ktoré sa zaoberajú špeciálne touto problematikou. Prvý raz sa spomína v diele konfuciánskeho filozofa Meng Kó /374 - 289 pr.n.l./. V klasickom diele z dynastie Tang /618 - 907 n.l./ môžeme už nájsť aj špeciálne návody. Mnohé články o potrebe terapie prehrievaním sa nám zachovali z dynastie Ming /1368 - 1644 n.l./ a Qing /1644 - 1911 n.l./.

V priebehu mnohých storočí sa metódy a oblasť použitia prehrievania neustále zdokonaľovali a dosiahli vysokú úroveň.

 

Liečebné účinky prehrievania - moxa

Pri prehrievaní sa rovnomerným, pomalým horením vlákien paliny vyrába teplo, ktoré preniká do svalov, ohrieva dráhy a dráhové obehy, podporuje cirkuláciu Ki v organizme, vyháňa chlad a vlhosť, rozptyľuje a vyháňa vonkajšiu patogénnu energiu. Prívodom tepla sa zrýchľuje obeh Ki, krvný obeh, odstraňuje sa stagnácia krvi a dopĺňa spotrebované Ki. Podľa tradičnej čínskej medicíny je podmienkou celého systému vo vesmíre a teda aj ľudského života jinová (uvoľňujúca) a jangová (sťahujúca) energia. Ak sú v rovnováhe, človek je v harmónii a teda je zdravý, ako náhle začne niektorej z týchto energií ubúdať alebo pribúdať, teda začne jedna z energií prevládať, začínajú zmeny na zdravotnom stave a podľa hĺbky nerovnováhy je aj vážnosť ochorenia.

Podľa princípu jin - jang pri prílišnom vplyve jinovej energie a úbytku energie jangovej človek pociťuje chlad a slabne. Z toho vyplýva, že prehriatím (oheň a teplo je jang) sa môže jangová energia posilniť. Klinické výskumy ukázali, že prehrievanie je veľmi účinné pri prevencii chorôb a udržaní zdravia. Tento účinok je odvodený z toho, že prehrievanie posilňuje obrannú funkciu jangovej energie a vyživuje aj zdedenú energiu človeka, ktorý potom tak ľahko nepodľahne vonkajším vplyvom a neochorie. V starých čínskych dielach sa hovorí, že dlhoročné prehrievanie určitých energetických bodov zabraňuje chorobám, chráni zdravie a predlžuje vek. Nezvyčajne často sa pri liečení mnohých chorôb spomína bod 36. dráhy žalúdka, ktorého profylaktické prehrievanie ochraňuje pred mnohými infekčnými chorobami a udržuje ľudí zdravých. Moderná medicína pri laboratórnych výskumoch vplyvu prejavov prehrievania aktívnych bodov na funkciu organizmu zistila nasledovné skutočnosti:

  • pôsobenie tepla na presne určené body má vplyv na systém bunkovej výstelky ciev a dutín,
  • zvyšovanie imunity a podporuje obranyschopnosť organizmu,
  • prehrievanie kože uvoľňuje látky, ktoré majú vplyv na systém telových tekutín, centrálnu nervovú
  • sústavu, prostredníctvom ktorej sa pozitívne ovplyvňujú porušené funkcie organizmu,
  • obnovuje sa nervová regulácia v organizme, normalizujú sa procesy podráždenia a útlmov,
  • reakcia cievneho systému sa prejavuje zúžením a následným rozšírením ciev, spomalením pulzu
  • a pozitívnym ovplyvnením krvného tlaku,
  • zrýchľuje sa vylučovanie žlče a ovplyvňuje sa pohyb čriev,
  • pozitívne sa mení množstvo krvotvorných a lymfotvorných látok /erytrocyty, trombocyty, leukocyty.

Existujú aj údaje o liečebnom účinku dymu tlejúceho palinového vlákna, ktorý má baktericídne vlastnosti pri zápalových procesoch /ničí baktérie/.

Zdrojom tepla tlejúceho vlákna sú infračervené lúče s vlnovou dĺžkou od 1 do 5 mikrometrov.

V momente intenzívneho horenia je v ohnisku teplota cca 825°C.