Kinesiotejping

 

Taping zahŕňa medicínske tejpovanie, cros-link, lymf-, meridián a akupunktúrny tejping, ako jednotlivé alebo kombinované terapie.

Vďaka špeciálnemu druhu tejpu je možné dosiahnuť stimulujúci účinok svalov, kĺbov, lymfatického a nervového systému. Elastický materiál je nositeľný niekoľko dní bez negatívneho účinku na kožu. Po nalepení tejpu je možné dosiahnuť tonizujúci, alebo detonizujúci účinok. Tým je pozitívne ovplyvnená statická a dynamická koordinácia. Vďaka redukcii tlaku v postihnutých tkanivách ošetruje Medical Taping Concept prietok lymfy, keď dochádza k urýchleniu lymfatického toku a k rýchlej regenerácii. Vďaka dráždeniu mechanoreceptorov v koži je aktivovaný systém tlmenia bolesti. Vďaka stimulácii proprioreceptorov v našich kĺboch je dosiahnutý plný rozsah pohybu. Tejp nepôsobí len v oblasti svalov, kĺbov, lymfatického a nervového systému, ale oblasť jeho pôsobnosti bola rozšírená.

 

O Tejpovaní podrobnejšie:

Už ste videli u niektorých športovcov farebné pásky nalepené na rôznych svaloch tela? Jedná sa o kineziologický tejping, ktorý vám pomôže v rôznych situáciách. Pri ošetrení svalov touto metódou sa v postihnutých tkanivách pomerne rýchlo aktivujú ozdravné procesy, umožňujúce rýchly návrat k aktívnej činnosti v plnom rozsahu. Počas rozvoja tejto metódy sa zistilo pomerne rýchlo, že možnosti aplikácie sú oveľa väčšie než len ošetrovanie svalov. Kineziologický tejping zmierňuje chronické či akútne bolesti, podporuje svaly v pohybe, uvoľňuje nahromadenú lymfatickú tekutinu, koriguje osovosť kĺbov, napomáha pri uvádzaní svalu alebo kĺbu do správnej polohy pre rehabilitáciu, pomáha slabým svalom tým, že ich uvádza do normálnej polohy, zlepšuje kinestetické povedomie postoja a osovosti. Kineziologický tejping bol vyvinutý japonským chiropraktikom Kenzo Kaseom, ktorý na konci 70. rokov začal experimentovať s elastickou páskou (ktorá svojimi vlastnosťami pripomínala kožu), pre rýchlejšie hojenie tkanív. Od tej doby prešla táto metóda určitým vývojom, dnes sa kineziologický tejping bežne užíva v rehabilitácii a športovej medicíne.

 

Najčastejšie použitie pri:

 • bolestiach šliach a svalov
 • nestabilite kĺbov
 • bolestiach chrbtice
 • tenisovom lakti
 • bolestiach a úrazoch kĺbov
 • regulácii lymfatického systému
 • syndróme karpálneho tunela
 • chybnom držaní tela
   

Tejping je metóda, kedy za pomoci špeciálnych lepiacich pások nalepených na koži v problémovej oblasti dochádza k pasívnej podpore kĺbov a väzov.

Tejpovanie je častou indikáciou v oblasti športovej i terapeutickej medicíny. V športe je tejping čím ďalej viac využívaný pre stabilizáciu kĺbových štruktúr ako prevencia proti poškodeniu kĺbov a šliach alebo pre posilnenie stability už narušeného kĺbu po úrazoch alebo nadmernom a častom preťažovaní. Časté je poškodenie väzov v zmysle natrhnutia alebo dokonca pretrhnutia. Predĺžené, voľné väzy umožnia pohyb väčšieho rozsahu než je bežné a tým dochádza k opotrebovaniu kĺbových chrupaviek a ďalším degeneratívnym zmenám, ktoré môžu neskôr vyústiť až do artrózy. V rámci terapie sa tejping užíva ako pasívna pomoc, ktorá má za úlohu uľaviť namáhanému kĺbu a znížiť preťažovanie danej oblasti. Vďaka tejpingu je poškodená časť pohybového aparátu menej náchylná k preťažovaniu a postihnutá časť je udržiavaná vo fyziologicky optimálnej polohe.Špeciálne techniky tejpovania teda umožňujú kĺbu pohyb v jeho bežnom rozsahu bez prekročenia bolestivých hraníc.
Okrem použitia ako podporný prostriedok pri športe alebo na terapeutické účely je tejping využívaný ako korekčný prostriedok pre drobné deformácie. (Napr. pri prepadnutej nožnej klenbe, pri vybočených palcoch a pod). Dobre tiež pôsobí na nervový a obehový systém.

 

Čím sa tejpuje?

Základným materiálom pre tejpovanie je páska, ktorá je dostupná v kotúči 10 m, rôzne šírky od 2 do 6 cm, páska sa prikladá na oholenú končatinu, pri lepení pásky sa postihnutá oblasť nesťahuje iba oblepuje. Ako alternatíva tejpingu sa používa ortéza, napr. pri spevnení kolenného kĺbu je viac doporučovaná ortéza, u päty sa naopak uprednostňuje tejpovanie z dôvodu vyššej mechanickej pevnosti.

 

Kto tejping vykonáva?

Túto metódu využívajú najmä športovci-profesionáli, maséri a športoví lekári. Celý proces tejpovania je pomerne jednoduchý a účinný, ale mala by ho vždy vykonávať dostatočne kvalifikovaná a zaškolená osoba.

 

Účinky:

 • regulácia svalového napätia a tým zlepšenie svalovej funkcie
 • zníženie hromadenia v krvnom a lymfatickom obehu
 • tlmenie bolesti
 • podpora funkcie kĺbov zvýšením stability, korigovaním smeru pohybu a stimuláciou proprioreceptorov
 • ovplyvňuje neuro-reflexné funkcie

 

Využitie:

 • bolesti oporného systému, bloky, ischialgia
 • bolesti svalov a kĺbov
 • liečba zápalov, opuchov a hematómov
 • prevencia zranenia: náročný a namáhavý výkon, nezvyčajný terén
 • u skôr poranených kĺbov, kde sú voľnejšie väzy, alebo zahojenie jazvami, ďalej u zvýšenej námahy po vyliečení poranení
 • chybné držanie tela, skolióza
 • ošetrenie pri preťažení kĺbu napr. tenisový lakeť
 • bolesti hlavy
 • artrózy
 • ochrnutie, obrna
 • spastické postihnutia (zvýšenie svalového napätia)
 • podvrtnutie, vykĺbenie
 • polyneuriopatia
 • bolestivá menštruácia
 • močová inkontinencia

 

Kedy nie je tejpovanie vhodné?

Nemalo by sa tejpovať v mieste odrenín alebo čerstvého poranenia, ďalej u precitlivenosti kože na lepiacu pásku.
 

Výhody tejpovania

Mechanická pevnosť, ochrana pred poranením. Nedochádza k obmedzeniam krvného a lymfatického obehu.