Chlorella

Čo je to chlorella?

Chlorella - kompletný zdroj živín

  • posilňuje imunitný systém tým, že stimuluje telo – organizmus k tvorbe interferónu
  • zvyšuje úroveň prospešnej mikroflóry v tráviacom trakte
  • podporuje lepšie trávenie
  • podporuje liečbu vredov a kolík
  • znižuje cholesterol v sére, čo napomáha k ochrane proti srdcovo - cievnym ochoreniam
  • účinne detoxifikuje organizmus, pomáha tak schopnosti organizmu bojovať proti rakovine všetkých ľudských orgánov
  • stimuluje rast a obnovu tkanív
  • Chlorella je bohatá na horčík , ktorý je potrebný pre mentálne zdravie, obmedzuje astmatické záchvaty. Žiadna bunka v tele nieje schopná fungovať bez horčíka.
  • Chlorella upravuje metabolizmus cukru tak, že udržuje jeho hladinu na konštantnej úrovni.

CHLORELLA

Jej názov je odvodený od latinského zelený a malý. Pre svoj vysoký obsah chlorofylu (najvyšší zo všetkých známych rastlín) má sýto smaragdovú zelenú farbu.

Ide o jednobunkovú sladkovodnú riasu. V priaznivých podmienkách so silným slnečným svitom a v neznečistenom prostredí sa množí až neuveriteľnou rýchlosťou - 4 x za 20-24 hodín. Obsahuje všetkých 8 aminokyselín dôležitých pre život, vitamíny, minerály, chlorofyl, mastné kyseliny, špecifický Chlorella rastový faktor (ďalej len CGF) a vlákninu. Preto má dokonalú výživnú hodnotu. Chlorella pôsobí na ľudský organizmus bez nežiaducích vedľajších účinkov.

Chlorella obsahuje cez 20 vitamínov a dôležitých minerálov. 50-60% sušiny Chlorelly tvorí proteín. Je výborným zdrojom betakaroténu, chlorofylu. Obsahuje viac vitamínu B12 než hovädzia pečeň a mala by preto byť doplnkom vegetariánskej stravy, ktorá tento vitamín často neobsahuje v dostatočnom množstve. Prirodzene vyvážené zloženie Chlorelly pôsobí na organizmus jednak doplnením dôležitých látok, reguláciou prirodzených pochodov a čistiacim účinkom. Pravidelným užívaním dochádza k stavu, kedy si telo nepotrebuje skôr deficitnú zložku opatrovať nadmerným príjmom inak nehodnotnej potravy.

Tablety Chlorella tabs obsahujú celú riasu, iba s narušenými bunečnými stenami. Kalorická hodnota tablety je zanedbateľná. 15 tabliet (denná dávka) má len 12 kalórií. Látky v Chlorelle sú v prirodzenej podobe a tým sú lepšie prijateľné a efektívnejšie využiteľné než látky syntetické alebo i kombinované z prírodných zložiek. Chlorella je výborným doplnkom pre športovcov a ťažko pracujúcich. Obsahuje nukleové kyseliny, ktoré sú v tele zodpovedné za tvorbu a správny cyklus buniek. Nukleové kyseliny v Chlorelle regulujú tvorbu enzýmov, proteínov a energie. Pri pravidelnej konzumácii postupne ustávajú aj problémy s artritidou, stratou pamäte a depresiami.

Pokiaľ sa týka minerálov a vitamínov, žiadna potravina nieje schopna dodať všetky potrebné látky. Chlorella áno. Chlorella nieje liek ale potravinový doplnok. Svojím pôsobením na organizmus však môže odstrániť niektoré príčiny chorôb a tým prispieť k uzdraveniu.

V Japonsku sa záujem na Chlorellu sústredil z dôvodu jej detoxifikačných vlastností – schopnosťou neutralizovať alebo odsunúť, odbúrať jedovaté látky z tela. Jej vláknina zlepšuje trávenie a podporuje rast prospešných aerobných baktérií v tráviacom ústrojenstve, je významným neutralizačným prostriedkom - vyrovnáva pH tela. Výskumné programi preukázali, že pravidelná konzumácia Chlorelly pomáha ochrániť organizmus pred srdcovo - cievnymi ochoreniami, znižuje krvný tlak a odburáva nadbytočný cholesterol. Žiadna iná rastlina na Zemi nieje pre človeka prospešnejšia než Chlorella. Je to dokonalá potrava, ktorej sa nič nevyrovná.

Chlorella - potravinový doplnok

Dodáva telu inak chýbajúce látky a tým mu pomáha v upevňovaniu zdravia. Najlepšie pracuje v kombinácii so správnou životosprávou. Chlorella nahrádza nedostatok zelených častí rostlín v potrave, upravuje črevné vylučovanie, pomáha urýchľovať obnovu tkanív. Je cenným zdrojom železa, horčíka a vápníka. To sú príklady účinku, ktoré sú žiaducé u zdravej väčšiny populácie.

(B. JENSEN)

Chlorella obsahuje všetkých osem esenciálnych aminokyselín (základy proteínov). Jej obsah aminokyselín je zrovnateľný s proteínmi odvodenými od živočíšnych s tou výnimkou, že má nepatrne menej methionínu. Obsahuje impozantné množstvo vitamínu C, betakaroténu, vitamínov B1, B2, B6, B12, niacínu, kyseliny pantotenovej, kyseliny listovej, biotínu, cholínu, vitamínu E a vitamínu K. Je významným zdrojom minerálov.

Obsahuje nenasýtené mastné kyseliny a CGF.

(D. STEENBLOCK)

Chlorella a imunitný systém

Mnoho publikovaných vedeckých prác preukázalo stimuláciu imunitného systému ako riasou samotnou, tak použitím jej derivátov. Chlorella cez interferón stimuluje prácu makrofágov, ktoré sú aktívne proti rakovinovým bunkám, cudzím proteínom a niektorým chemikáliám. Pokusy preukázali stimuláciu niektorých lymfocytov i zvýšenú odolnosť proti chripkovému vírusu.

Prieskum odolnosti imunitného systému proti chripkovému vírusu bol prevedený na skupine asi 1000 japonských námorníkov v roku 1971. Zhruba polovica mužov dostávala dva grami chlorelly denne, druhá polovica žiadnu. Ku koncu trojmesačnej plavby prekonala neošetrovaná skupina námorníkov o 41 % viac chripkových ochorení, než skupina, ktorá konzumovala Chlorellu.

Vysoký obsah antioxidantov, predovšetkým betakaroténu, ochraňuje aj imunitný systém pred poškodením volnými radikálmi.

(W. H. LEE, M. ROSENBAUM)

 

Chlorella a pečeň

Výskumami bolo zistené, že používanie Chlorelly ako krmiva u krýs zabránilo gangréne u týchto zvierat. Táto schopnosť bola prisúdená spolupôsobeniu kyseliny thiamínovej, vitamínu E a zatiaľ neidentifikovanej substancii (Schwarzov faktor 3). Ukázalo sa, že chlorella zároveň funguje ako ochránca pečene pred toxickým poškodením ethionínom. Ethionín je droga, ktorá vyvoláva poškodenie pečene ich stučnením podobne ako poškodenie vyvolané podvýživou.

(D. STEENBLOCK)

V roku 1975 japonskí výskumníci publikovali článok, ktorý dokladal, že chlorella zaradená do jedálnička znižuje ako cholesterol v krvi tak i cholesterol v pečeni. To bol výslovný účinok chlorelly na činnosť pečene. Chlorella chráni toxínmi zaťaženú, stučnelú, minerálovo deficitnú pečeň kombináciuo týchto metód: za prvé, jej chlorofyl čistí a zmierňuje podráždenie tkanív v črevách a pomáha vytvárať obsah hemoglobinu v krvi. Za druhé, chlorella stimuluje lepšiu funkciu čriev a zlepšuje črevné vylučovanie, ako sa o tom zmieňujú lekárske štúdie z Japonska a USA. Lepšia činnosť čriev spôsobí to, že je odvedené viac cholesterolu a tukov v trávenine namiesto, aby ím dovolila absorbovať sa do krvného riečišťa, kde môžu spôsobovať mnoho problémov.Vysoký obsah DNA/RNA u chlorelly priamo stimuluje pečeňové tkanivo vo svojej obnove na bunečnej úrovni. Čisté krvné riečište, bohaté na okysličené červené krvinky, je základom silnej obrany proti ochoreniam. Čistiaca aktivita, pôsobenia riasy chlorella u vylučovacích orgánov a pečene, pomáha udržiavať krv čistú. Takto čistá krv účinne odvádza metabolity z buniek a tkanív. Verím, že tvorba a ukladanie metabolitov (odpadu, splodin pri metabolizme) v neaktívnych telových orgánoch je práve tak nebezpečná, ako vystaviť telo znečistenému vzduchu a vode, živinovo deficitnej potrave a pôsobeniu chemikálií.

(B. JENSEN)

Chlorella a krvný obeh

Molekula chlorofylu je veľmi podobná molekule hemoglobínu v krvi. Obsah chlorofylu u chlorelly je dôležitý, pretože významne prispieva k vplyvu chlorelly na organizmus. Jedným z príkladov je stimulácia tvorby červených krvinek. Dvaja vedci z Liverpool Univerzity urobili niekoľko štúdií na laboratórnych zvieratách. V jednej štúdii dostávali anemické králiky odlišnú dávku chlorofylu (rafinovaný alebo čerstvý). Králiky boli schopné premeniť chlorofyl na hemoglobín a tým zabrániť anémii. Aj keď k reakcii došlo u oboch typoch chlorofylu, percento premeny bolo vyššie v prípade, keď bol použitý čerstvý chlorofyl.

(W. H. LEE, M. ROSENBAUM)

Chlorella a ďasná

V roku 1941 Dr. S. L. Goldberg popísal liečbu 300 pacientov trpiacích pyorheou (krvácavosť ďasien, vypadávanie zubov) s nevýznamným zlepšením. Vincentova stomatitída, infekcia ďasien, ktorá je spôsobená nedostatkom vitamínu C, sa najčastejšie prihodí ľuďom trpiacim stresom. Testovala sa jej liečba chlorofylom. Goldberg si všimol, že výsledkom použitia chlorofylu, bolo spevnenie ďasien okolo zubov, ustalo krvácanie ďasien a poškodené tkanivo bolo nahradené novým.

(W. H. LEE, M. ROSENBAUM)

Chlorella a detoxifikácia

Detoxikácia je odstránenie toxických látok z tela. Môže ísť ako o jedy prenikajúce do organizmu z vonkajšieho prostredia, tak o jedy produkované baktériami v tele.

Výskumy v Japonsku, ktoré ťaží problém znečistenia prostredia, sa sústreďujú na detoxikačné účinky. Bolo preukázané odstráňovanie radioaktívnych látok, napríklad uránu, ďalej potom olova, ortute, kadmia, chlordeconu, PCB, dioxínu a iných látok Chlorellou z organizmu.

Japonská štúdia, zaoberajúca sa kadmiom v súvislosti s jedovatosťou ťažkých kovov, odhalila, že pokiaľ bolo denne podávané testovaným zvieratám 8 gramov chlorelly, potom vylučovanie kadmia vo výkaloch vzrástlo trikrát, vylučovanie v moči vzrástlo sedmkrát. Škótská štúdia z roku 1986 dokladá, že kadmium je akumulované vo vnútri riasy ako výsledok dvojfázového naväzujúceho procesu. Prvá fáza zahŕňa rýchlu fyziologickochemickú absorbciu kadmia do väzby bunečnej steny – stanoviskom sú pravdepodobne proteíny alebo polysacharidy. Potom následuje pomalá, pevná – stála intracelulárna väzba.

Ďalší príklad detoxifikačnej schopnosti chlorelly bol preukázaný v štúdii, kde ku kultúre živých pivovarských kvasníc bola pridaná letálna dávka štyroch vysoko toxických substancií - ortuť, meď, kadmium a PCB. Keď bol pridaný extrakt z chlorelly do zmesy uvedených jedov, tak pivovarské kvasnice zostali živé.

Zdá sa, že detoxikačný účinok je spôsobený ako obsahom chlorofylu v chlorelle, tak zložením ich bunečných stien. To je dôvod, prečo sú bunkové steny obsiahnuté vo výrobkoch z Chlorelly určených k predaju. Musia však byť narušené, aby vzrástla stráviteľnosť riasy.


Celé bunky Chlorelly Rozrušené bunky Chlorelly

Bunkové steny chlorelly majú tri vrstvy, z ktorých stredná silnejšia vrstva obsahuje celulózne mikrovlákna a vonkajšia vrstva polymerizovaný karotenoidový materiál. Je to práve tento bunkový materiál, ktorý najprv naviaže na seba toxické látky a potom ich odstráni z tela.

(W. H. LEE, M. ROSENBAUM)

Chlorella proti stárnutiu

Ako dokazujú laboratórne rozbory – je u chlorelly bežná hladina RNA 3% a DNA 0,3%, čo činí chlorellu jednou z najbohatších známych potravín čo do obsahu nukleových kyselín. Pravidelná konzumácia Chlorelly pomáha pri obnove poškodeného genetického materiálu ľudských buniek, chráni naše zdravie a spomaľuje proces stárnutia. Ak naše nukleové kyseliny sú dobre obnovené a schopné výkonne fungovať, potom sa naše telo zbavuje toxínov a choroby sa nám vyhnú. Bunky sú schopné samo obnovy a celková telesná vitalita sa zvýši... Chlorella prevyšuje konzervované sardinky v obsahu nukleových kyselín päťkrát.

(B. JENSEN)

Chlorella a degeneratívne zmeny

Naše potraviny sú stále viac vystavené vplyvu hydrokarbónov, obsiahnutych v insekticídoch a herbicídoch. Schopnosť Chlorelly odstráňovať z nášho tela škodlivé látky skôr než spôsobia rakovinu a iné degeneratívne ochorenia, ju predurčuje k tomu, aby sa stala sučasťou nášho každodenného jedálnička. Chlorella pomáha pri liečbe nádorov, AIDS, Epstein-Baarovho víru a iných chronických vírových ochorení a je zvlášť účinná pri prevencii degeneratívnych ochorení spojených s procesom stárnutia.

(D. STEENBLOCK)

Chlorella a liečenie

Chlorella obsahuje najviac chlorofylu zo všetkých rastlín na svete – od 1,7 % do 7 %. Dr. E. Burgi vypracoval prvotinu o zavedení chlorofylu do medicíny. Použil chlorofylové preparáty pod názvom Chlorosan k liečeniu poranení. V roku 1930 Rollet a Burgi po prvý krát demonštrovali, že extrakty zo zelených rastlín mali stimulačné účinky v raste tkanív.

Vo veľmi rozsiahlej štúdii Smith a Livingston sledovali liečenie 1372 experimentálne spôsobených poranení a rán súčastnou aplikáciou sedemnástich medicínských preparátov. Zo všetkých sledovaných preparátov iba chlorofylové preparáty preukázali zhodne štatisticky preukazteľne pozitívne výsledky. V ďalšej štúdii Dr. Smith preukázal, že chlorofyl v koncentrácii medzi 0,05 – 0,5 % v tkanivách kultúr vyvolal “temer bezprostrednú rastovú odpoveď” fibroblastov – buniek, ktoré telo používa na obnovu tkanív.

(D. STEENBLOCK)

Počiatkom pätdesiatych rokov bola z extraktu Chlorelly separována zložka, ktorá bola nazvaná Chlorella Growth Factor (CGF), pretože spôsobila, že laktobacilus v kulturnom médiu rástol o 400 % viac oproti normálu. Bolo preukázané, že podávanie chlorelly u detí a mladých zvierat preukázali, že pridanie Chlorelly do diety spôsobuje nárast hmotnosti a výšky. Schopnosť podporovať rast u mláďat sa zjavne vzťahuje k schopnosti Chlorelly stimulovať liečebný proces v tele a pracovať proti mnohým ochoreniam.

(W. H. LEE, M. ROSENBAUM)

Chlorofyl alebo jeho deriváty ovplyvňujú rast baktérií a zvierat, metabolizmus a dýchanie, stimulujú tvorbu erytrocytov, ovplyvňujú výživu, syntézu vitamínov v rastlinách, aktivitu hormónov, pôsobí na nádory, anémiu, arteriosklerózu, vysoký krvný tlak a iné ochorenia.

(D. STEENBLOCK)

Chlorella a tráviaca sústava

Črevná detoxifikácia a zdravie čriev je doménou Chlorelly. Materiál z bunkových stien je obsiahnuty v produktoch z chlorelly , jeho dôležitosť spočíva vo vplyve na trávenie. Má schopnosť zlepšovať funkciu čriev, stimuluje rast aerobných prospešných baktérií, absorbuje jedy obsažené v črevách a podporuje normálnu peristaltitu. Tento normálny pohyb je prevenciou proti zápche a tiež hrá úlohu pri zabránení reabsorbcie toxínov zo stolice do krvného obehu.

(W. H. LEE, M. ROSENBAUM)

U Chlorelly existujú 4 zložky, ktoré urychľujú proces črevného vyprázdňovania – prečisťovanie a proces detoxikácie. Sú to: chlorofyl, CGF, bielkovina, vláknina. Pracujú v súlade a tak čistia hrubé črevo. Chlorofyl z Chlorelly je najsilnejší čistiaci prostriedok, aký bol v prírode najdený. Ako začne detoxifikovať črevá, tiež detoxifikuje pečeň a cievny systém, “kŕmi ” prospešnú mikroflóru a skľudňuje podráždené tkanivo črevnej steny. CGF urýchľuje uzdravovanie črevnej sliznice. Zatiaľ čo bielkovina Chlorelly je bezprostredne schopná obnovovať a budovať poškodené tkanivá, RNA (v Chlorelle sa hojne vyskytujúca) povzbudzuje uzdravovací proces.

(B. JENSEN)

Chlorella Growth Factor - CGF

CGF je skratkou z anglického Chlorella Growth Factor, čo znamená Chlorella rastový faktor. Jedná sa o najúčinnejšiu zložku riasy, získanou vodním výluhom. Tento výťažok obsahuje volné aminokyseliny, vitamíny, minerálne a iné priaznivé látky, z ktorých niektoré neboli stále vedcami identifikované.
Zistené účinky CGF sú však pozoruhodné. Podporuje regeneráciu tkanív, predovšetkým delenie a rast buniek. V detstve dokonca zrýchľuje celkový rast a vývoj organizmu. Posilňuje schopnosť likvidovať cudzorodé baktérie a má pozitívny vplyv na celkovú obranyschopnosť ľudského tela. Celkovo môžeme povedať, že CGF má úžasnú schopnosť liečiť ľudské telo.

Posilnenie ľudskej imunity
- CGF svojim pôsobením na ľudský organizmus stimuluje tvorbu bielych krviniek a ich zvýšenou aktivitu proti cudzorodým látkam. Týmto spôsobom prirodzene zvyšuje obranyschopnosť ľudského tela bez akých koľvek vedľajších účinko, pretože CGF iba umožňuje nášmu telu lepšie využívaťt svoje prirodzené schopnosti. Dokonca možno pri aplikácii CGF dosiahnúť výborných účinkov pri prevencii nádorových ochorení, pretože rastie odolnosť tela proti rakovinovým bunkám. Pri pravidelnom užívaní CGF je dosahované lepších výsledkov i pri samotnom liečení týchto ochorení.

Zlepšená regenerácia
- významne zvyšuje schopnosť delenia a rastu samotných buniek, takže je vhodným prípravkom pre regeneráciu tela po liečebnom zákroku akým koľvek žiarením, ďalej sa významne uplatňuje pri liečbe ochorení kože, predovšetkým ekzémov, popálenin, vredov a iných zle sa hojacích rán. Úspešne je tiež CGF používaný pri povrchovom ošetrení rán, kedy dochádza k ich rýchlejšiemu zaceleniu. V detstve môže byť CGF použitý pre zlepšenie a celkové urýchlenie rastu.

Úprava zažívania
- CGF je tiež vhodným dietetikom, pretož priaznivo ovplyvňuje zloženie črevnej mikroflóry. Napríklad baktérie, ktoré sídlia v žalúdku, kde pomáhajú so spracovaním potravy (Lactobacily), sa po použití CGF rozmnožujú až štyrikrát rýchlejšie než v bežných podmienkach. Vďaka tomu sú živiny prijímané v potrave lepšie spracované a strávené.


Použitá literatúra:
1. Dr. Bernard Jensen, D.O., Ph.D.: Chlorella, Jewel of the Far East
2. Dr. David Steenblock, BS., M.Sc.,D.O.: Chlorella - Natural Medicine Algae
3. William H. Lee, R.Ph., Michael Rosenbaum, M.D.
4. Chlorella, Special Edition of Health World Magazine 1989